De Vlieger

De Bongerd 3 3901 KC Veenendaal

Schoolfoto van De Vlieger

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar 2022 is een leerling tevredenheidsonderzoek verricht in groep 6, 7 en 8. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8.1

De kinderen zijn gemiddeld erg tevreden met de uitleg van de leerkracht, met duidelijk de leerkracht vertelt wat er bij het schoolwerk goed of fout gaat en over de hulp die ze krijgen. Daar zijn wij erg blij mee! Elk kind verdient goed onderwijs. De gegevens van de enquête worden besproken in het team en mee genomen in verdere onderwijsontwikkeling en verbetering. 

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders. Ouders waarderen de school gemiddeld met een 8,8. We zijn tevreden over dit resultaat. Tegelijkertijd willen we ons blijvend verbeteren. Feedback wordt zeer op prijs gesteld!
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven