De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

De Bongerd 3 3901 KC Veenendaal

Schoolfoto van De Vlieger (voorheen Mozaiek Bongerd)

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters pagina over WereldKidzschool De Vlieger (voorheen Mozaïek Bongerd) in Veenendaal. Hier vindt U alle feiten en cijfermatige informatie over ons onderwijs helder op een rij. Heeft u naar aanleiding van de gegevens nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

WereldKidz De Vlieger is een openbare basisschool waar kinderen veel kennis opdoen in een rustige, veilige omgeving. Er is aandacht voor brede ontwikkeling. Samen zorgen we voor een gezellige sfeer waarin goed geleerd kan worden. Hierbij zijn respect en rekening houden met elkaars verschillen belangrijke waarden. Ons motto is: een stevige basis door sterk onderwijs!

WereldKidz De Vlieger, is één van de vier openbare scholen van WereldKidz in Veenendaal.

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 30 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz  liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz

Postbus 344

3700 AH Zeist

Telefoon 030-6969100

E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS Zeist

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed en veilig schoolklimaat
  • onderwijs op maat
  • respect en diversiteit
  • constructief samenwerken
  • VVE-onderwijs & schakelklas

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO.

Leerlingen

De naam De Vlieger past goed bij de visie van onze school om kinderen te begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht,  toekomstgericht en talentgericht te werken. Op school bieden we ruimte voor ontwikkeling en groei. Ieder kind doet dat op zijn eigen unieke en kleurrijke manier en in eigen tempo, zoals bij een vlieger. Een vlieger staat voor expressie, veerkracht en beweging. Dit past bij ons onderwijs dat wij continue ontwikkelen en afstemmen op wat een kind nodig heeft. Zo bieden we een stevige basis door sterk onderwijs.

Kinderen van onze school komen hoofdzakelijk uit de wijk Engelenburg en zijn een afspiegeling van de Nederlandse multiculturele samenleving. De school wordt ook bezocht door leerlingen uit de wijken van Veenendaal Oost, -West en -Centrum. De afgelopen twee schooljaren zien we een lichte groei van het leerlingenaantal. Het aantal leerlingen op 01-10-2020 op WereldKidz De Vlieger was 119.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 1 januari 2010 is de school gebonden opvang gerealiseerd op de locatie Mozaiek Petenbos. Deze BSO (Kind & Co) heeft een zeer huiselijke sfeer, heeft goede faciliteiten en twee zeer betrokken pedagogisch medewerkers.   

BSO Kind & Co is geopend van maandag tot en met vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur en in schoolvakanties.

Kijk hier voor de website van kinderopvang Kind & Co

Ook gaan er leerlingen naar kinderopvang Super.

BSO Super is geopend van maandag tot en met vrijdag na schooltijd tot 18.15 uur en in schoolvakanties.

Kijk hier voor de website van kinderopvang Super

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s. Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt proactief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven