CBS De Kern

Dr. B. Brongersstraat 18 9645 AL Veendam

  • Hier staan speel attributen, met op de achtergrond de school 'CBS de Kern'.
  • Hier een overzicht van het plein in zijn geheel.
  • Hier onze voetbalkooi.
  • Broem, broem! Kinderen kunnen naar hartenlust rijden op loopfietsen en spelen in onze zandbak.
  • Al spelend ontdekken wat nog spannend en moeilijk is. Leer door vallen, opstaan en weer doorgaan dat je vaak meer kunt dan je zelf dacht.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Kern is een christelijke basisschool met een open karakter. 
De naam van onze school houdt een opdracht in en vertelt over hoe wij tegen goed onderwijs aankijken.
Kinderen moeten zich allereerst veilig en gezien voelen op school.
Je moet je op school ook welkom voelen, pas dan kan er geleerd worden.
Maar leren krijgt pas echt zin als de betekenis en doel, de kern, van ons onderwijs duidelijk wordt. 

Als je bij De Kern komt leer je ervaren dat je mens bent met andere mensen samen. De grote wereld in het klein, waar iedereen er mag zijn. 
Samen blijdschap en verdriet delen, met een lach en soms ook een traan. Je mag iets nog lastig vinden en ergens in uitblinken. 
Op onze school proberen we ook tot de kern van het geloof te komen. Ieder mag op zijn eigen wijze geloven. De Bijbel en de vieringen inspireren ons daarbij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Respect
  • Regelmaat
  • Geborgenheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van CBS De Kern is licht dalende en zal de komende jaren waarschijnlijk schommelen rondom de 200 leerlingen. 

In 2021-2022 is CBS de Kern gestart met 9 groepen voor totaal 211 leerlingen. 

Er is op CBS De Kern geen leerlingenstop.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

CBS de Kern wil een school zijn waar alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich welkom voelen en veilig zijn.

Terug naar boven