CBS 't Haimstee

Linge 24 9642 HW Veendam

  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee
  • Schoolfoto van CBS 't Haimstee

In het kort

Toelichting van de school

Uw kind is van harte welkom bij ons op school, want...

     'Wij bouwen samen aan de toekomst!'

CBS 't Haimstee ...

... is een open christelijke basisschool in Veendam

...  biedt een veilige, plezierige en uitdagende omgeving

... heeft vakbekwame leraren

... creëert een veilige en rustige basis door voorspelbaarheid en structuur te bieden

... stimuleert te leren met hart, hoofd en handen

... heeft als kernwaarden betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Kanjertraining
  • Open christelijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een daling in voorgaande jaren zien we nu een stabilisering van het leerlingenaantal. Door de aanwezigheid van een peutergroep in de school is er een vrij stabiele aanwas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Iedere schooldag bestaat de gelegenheid voor de kinderen om voor en na schooltijd opgevangen te worden op school. In het schoolgebouw heeft de Kinderopvang Bamba een ruimte ter beschikking waar zij kinderen (van binnen en buiten onze school) voor en na schooltijd opvangt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bijlagen bij het Veiligheidsbeleidsplan zijn op te vragen bij de directie.

Terug naar boven