Openbare Basisschool De Viermaster

Lauwers 4 9642 KX Veendam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Viermaster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS de Viermaster. Wij zijn een openbare basisschool die valt onder het bestuur van scholengroep OPRON , een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. Hier kunt u een beeld krijgen van wat onze school te bieden heeft aan onze leerlingen en onze toekomstige leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Viermaster is een fusieschool van vier scholen uit de wijk Borgerswold in Veendam. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen gestaag. In schooljaar 2019-2020 was er voor het eerst weer een stijging van het leerlingaantal te zien. We starten het schooljaar 2023-2024 met 276 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven