Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Jan Salwaplein 2a 9641 LA Veendam

Schoolfoto van Margaretha Hardenbergschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze leerkrachten en onderwijsassistenten worden bij ziekte en verlof vervangen door collega's of invalcollega's.

In deze tijden van krapte (leerkrachten zijn vrijwel niet beschikbaar voor vervangingen), vervangen we collega's door andere collega's te vragen in te vallen of we vervangen bij uitzondering door een onderwijsassistent.

Dat betalen we uit onze formatiereserves.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle vakken en ontwikkelingsdomeinen hebben we in een soort van matrix verwerkt (zie bijlage SO-matrix).

Overige leerjaren

Toelichting van de school

We hebben onze onderwijstijd heel beredeneerd georganiseerd.

Binnen zowel de  SO-afdeling als de VSO-afdeling is ons aanbod in een overzicht (matrix) verwerkt.

We richten ons in de drie SO-groepen op drie profielen: profiel 2 (dagbesteding), profiel 3( dagbesteding en beschut werk), profiel 4 (arbeid)

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven