Basisschool Maria-School

Hooidijk 19 7661 RA Vasse

Schoolfoto van Basisschool Maria-School

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. De acht jaar op de basisschool vormen een belangrijk deel van een kinderleven. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. 

Op deze website wordt u over een aantal zaken geïnformeerd van onze school. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Dan nodigen wij u van harte uit om onze school te bezoeken. Graag tot ziens!

Team Mariaschool 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig prettige sfeer
  • Toekomstgericht
  • Basisvaardigheden
  • Kwaliteitsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schooljaar 2023-2024 zijn wij gestart met 154 leerlingen. Onze school is groeiende!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven