Basisschool Maria-School

Hooidijk 19 7661 RA Vasse

Schoolfoto van Basisschool Maria-School

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Dit is de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2017-2018. Deze gids bevat veel informatie over onze school die voor u en uw kind van belang is. Het is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directie, teamleden en ouders en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.

Deze gids wil u informeren over de meest belangrijke zaken van onze school.
Het gaat vooral om:
- Een beschrijving van wat u, ouders, concreet van onze school kunt verwachten.
- Het beleid van de school.
- Het weergeven van de resultaten van het afgelopen jaar.
- Het geven van overige relevante informatie over onze school.Vanzelfsprekend kan deze gids niet allesomvattend zijn.

Indien u van mening mocht zijn, dat bepaalde zaken, zoals vermeld in deze gids, niet in overeenstemming zijn met uw beleving, of u mist bepaalde zaken, dan hoort de directie dat graag van u. Wanneer in deze gids gesproken wordt over ouder(s), dan bedoelen we uiteraard ook verzorger(s).

Naast de schoolgids verschijnt elke maand een digitale nieuwsbrief. Ook op onze website staat veel informatie over de school, onder andere foto’s van de kinderen, team en allerhande activiteiten (www.mariavs.nl). Leven er bij u vragen of suggesties, dan kunt u daarvoor natuurlijk bij ons persoonlijk aankloppen of stuur even een e-mail: directie@mariavs.nl

Namens het team van de Mariaschool
Rik Sanders
Directeur Mariaschool Vasse
Juli 2017

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij houden rekening met elkaar
  • Professionele Cultuur
  • Oog voor het individuele kind
  • Oog voor het Individuele Kind
  • Oog voor rust, reinheid en reg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 138 leerlingen (01-10-17).
Van deze leerlingen heeft minder dan 1% een gewicht van 0,3.  
Het aantal leerlingen zal de komende jaren stabiel blijven
Weergave

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven