De Meeander

Hofskampstraat 25 7051 DM Varsseveld

  • Schoolfoto van De Meeander
  • Schoolfoto van De Meeander
  • In de kookstudio, de avonturentuin, het atelier en het theater kunnen we het leren op andere manieren vorm geven.
  • Schoolfoto van De Meeander
  • Schoolfoto van De Meeander

Het team

Toelichting van de school

We werken in ons onderwijs met leerkrachten en ondersteuners. Binnen de wat grotere groepen of de groepen met wat meer niveauverschillen werkt de leerkracht samen met de ondersteuner in de groep. Ook wordt er groepsdoorbroken op niveau gewerkt met onze kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting werken we met een vervangingspool. Wegens het landelijk tekort aan leerkrachten heeft ziektevervanging en langdurig verlof voorrang. Wat niet in te vullen is via de pool proberen we intern op te lossen. Door de vele extra handen, middels onderwijsassistenten in onze school zal dat vaak ook lukken. Indien er onverhoopt toch een tekort is aan personeel en de onderwijskwaliteit lijd er te erg onder zullen we een groep thuis moeten laten. Indien dit gebeurd worden ouders minimaal een dag van tevoren op de hoogte gebracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen De Meeander werken we met specialisten. Er zijn specialisten op gebied van taal, rekenen, gedrag, (hoog)begaafdheid, trage ontwikkeling en ICT. Deze specialisten nemen geen werk over van leerkrachten, maar zetten ze in hun kracht, middels scholing en coaching op de werkvloer. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

IKC De Meeander heeft veel expertise in huis (zie schoolondersteuningsprofiel). In principe is ieder kind welkom, zolang we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte. Indien dit niet (meer) lukt zullen we met de ouders samen zoeken naar een geschikte onderwijsplek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven