De Meeander

Hofskampstraat 25 7051 DM Varsseveld

  • Schoolfoto van De Meeander
  • Schoolfoto van De Meeander
  • In de kookstudio, de avonturentuin, het atelier en het theater kunnen we het leren op andere manieren vorm geven.
  • Schoolfoto van De Meeander
  • Schoolfoto van De Meeander

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting werken we met een vervangingspool. Wegens het landelijk tekort aan leerkrachten heeft ziektevervanging en langdurig verlof voorrang bij de invulling ervan. Kort bijzonder verlof proberen we intern op te lossen. Door de vele extra handen, middels onderwijsassistenten in onze school zal dat vaak ook lukken. Indien er onverhoopt toch een tekort is aan personeel en de onderwijskwaliteit lijd er te erg onder zullen we een groep thuis moeten laten. Indien dit gebeurd worden ouders minimaal een dag van tevoren op de hoogte gebracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen De Meeander werken we met specialisten. Er zijn specialisten op gebied van taal, rekenen, gedrag, (hoog)begaafdheid, trage ontwikkeling en ICT. Deze specialisten nemen geen werk over van leerkrachten, maar zetten ze in hun kracht, middels scholing en coaching op de werkvloer. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

IKC De Meeander heeft veel expertise in huis (zie schoolondersteuningsprofiel). In principe is ieder kind welkom, zolang we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte. Indien dit niet (meer) lukt zullen we met de ouders samen zoeken naar een geschikte onderwijsplek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven