Basisschool Pius X

Hoofdstraat 35 7076 AG Varsselder

  • Schoolfoto van Basisschool Pius X
  • Schoolfoto van Basisschool Pius X

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Pius X werken we met een 'plusleerkracht'. Dit komt voort uit formatie die door Essentius extra wordt toegekend aan de scholen. Dit betreft voor het schooljaar 2023-2024 10%. Ook de gelden voor werkdrukvermindering worden 1 op 1 doorgevoerd naar de school. Met al deze extra formatie zetten we in op werkdrukvermindering en vangen we verlof tot maximaal 2 weken zelf op. Dit zorgt voor rust en bekende gezichten in school.

Inzet plusleerkracht

De plusleerkracht wordt ingezet voor:

- het splitsen van (jaar)groepen

- het geven van extra instructie

- individuele hulp aan leerlingen

- administratieve taken

- het voorbereiden van lessen, projecten etc.

- vervanging bij kortdurend verlof/ ziekte

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met vier combinatie groepen. Groep 3-4 wordt vier ochtenden gesplitst. De plusleerkracht geeft les aan de groep. De middag gebruikt de plusleerkracht voor ondersteuning in de overige groepen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de speel- en werkles komen d.m.v. diverse activiteiten en inzet van ontwikkelmateriaal de leerlijnen Motoriek, Rekenen, Taal, Spel en Sociaal- Emotioneel ook aan bod. Daarnaast wordt er in (kleine) kringen eveneens aandacht besteed aan genoemde leerlijnen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Meer- en hoogbegaafde leerlingen kunnen op basis van diverse criteria in aanmerking komen voor deelname aan de plusklas van Essentius en/ of van een talentklas op het VO in de buurt. Leerlingen kunnen op basis van diverse criteria deelnemen aan de Schakelklas op een basisschool binnen het bestuur van Essentius. Via het Ondersteuningsloket Essentius kan op allerlei vlakken expertise de school worden binnengehaald. Zie hiervoor ook het Schoolondersteuningsprofiel.      

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Van alle scholen binnen de samenwerkingsverbanden Doetinchem (Oude IJsselstreek) en de Oost- Achterhoek (Aalten) wordt verwacht minimaal op het basisniveau ondersteuning te bieden, hiertoe zijn schoolondersteuningsprofielen ingevuld en op de scholen aanwezig. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van de expertise afkomstig uit het eigen ondersteuningsloket/ van overige externen om passend onderwijs zo thuis nabij mogelijk te kunnen organiseren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven