Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

Walgtsestraat 26 4064 CL Varik

Schoolfoto van Burgemeester Westerbeek van Eertenschool

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool is een moderne school die staat voor een veilige én uitdagende leeromgeving.

Vanuit onze kernwaarden 'Veilig & Vrij' zetten we ons in om de kinderen belangrijke vaardigheden en kennis voor hun toekomst mee te geven. 

Burgemeester Westerbeek van Eertenschool: "Een stevige basis voor de toekomst"


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vrijwel alle kinderen uit de dorpen Varik en Heesselt bezoeken onze school. De verwachting voor de komende jaren ligt tussen de 90 en 100 leerlingen. Op de laatste teldatum (19/20) was er een kleine dip vanwege recente verhuizingen. Verwachting is een licht stijgende trend de komende jaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds september 2014 is Chapeau Kinderwerk buitenschoolse opvang gaan aanbieden in ons schoolgebouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven