OBS De Aanloop

Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond

  • Onze leerlingen gaan met plezier naar school.
  • Schoolfoto van OBS De Aanloop
  • Schoolfoto van OBS De Aanloop
  • Leerplezier is van groot belang.
  • Bewegingsonderwijs vindt dagelijks plaats bij de kleuters. Ook gecombineerd met dans en muziek.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 heeft er een onderzoek plaatsgevonden door middel van een vragenlijst over de veiligheid op school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben deze vragenlijst ingevuld. De gegevens hiervan vindt u op Vensters PO.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 is er een ouder-enquête afgenomen door het bovenschools management van de Stichting OPO Borger Odoorn. 21% van de ouders en of verzorgers van de leerlingen van obs De Aanloop hebben deze enquête ingevuld. De conclusies en bevindingen van deze ouderenquête WMK-PO ligt op de school ter inzage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven