CKC Rehoboth

Rooilaan 154 7876 GW Valthermond

Schoolfoto van CKC Rehoboth

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het Intern Zorgplan staat de basisondersteuning beschreven. 

U kunt altijd een gesprek aangaan met de school over een eventuele aanmelding van uw kind.

Website van CBS Rehoboth

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven