CKC Rehoboth

Rooilaan 154 7876 GW Valthermond

Schoolfoto van CKC Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

CKC Rehoboth is een christelijk kindcentrum voor opvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van CKC Rehoboth. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Respectvolle leeromgeving
  • Basisvaardigheden
  • Lerende houding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum bieden wij opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0-13 jaar. Dit doen wij vanaf 7.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. De opvang wordt geboden door onze eigen kinderopvang medewerkers van CKC Drenthe. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven