Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Groenstraat 1 5551 AV Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een ziekmelding of andere benodigde vervanging wordt melding gemaakt bij het P-centrum (digitaal vervangerssysteem, beheert door een coördinator). Zij hebben de beschikking over een lijst met mogelijke invalkrachten en gaan dan op zoek naar passende vervanging. Is er geen vervanging beschikbaar dan dienen andere mogelijkheden te worden overwogen:

-        Intern wisselen, wanneer er wel een invaller voor een andere groep beschikbaar is.

-        Niet leerplichtige leerlingen thuis laten blijven. Hierdoor kan er één leerkracht van ½ in een andere groep vervangen

-        Collega’s van andere scholen binnen de organisatie vragen.

-        Vrij geroosterde leerkracht inzetten.

-        Ruilen van compensatie/verlofuren, taakrealisatie-uren.

-        Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag).

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:

-        In principe niet de eerste dag.

-        Alleen in het uiterste geval.

-        Ouders worden via de mail daarvan op de hoogte gebracht.

-        Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven