Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Groenstraat 1 5551 AV Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St. Martinus is een school gelegen in de oude dorpskern van Dommelen,pal achter de voormalige pastorie en de kerk. Als Martinusschool willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan het kind van NU. Binnen een geborgen setting, waarin wij werken vanuit de principes van de "Vreedzame School", willen wij een krachtige leeromgeving vormen waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden en in een positieve sfeer samen veel leren. Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Martinus.

Onze school hoort bij Stichting Atalenta, een eigentijdse en vooruitstrevende organisatie voor zowel kinderopvang als primair onderwijs. Met 29 basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, en 25 kinderopvanglocaties vind je Atalenta in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. Daarnaast heeft Atalenta een voorziening voor nieuwkomers (expertisecentrum anderstaligen) en twee internationale kinderopvanglocaties. Atalenta is in 2023 ontstaan uit de fusie tussen onderwijsstichting SKOzoK en een deel van de Kinderopvanggroep. Samen met kinderopvang werken we aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Samen ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

St. Martinus is een school die sterk groeiende is; het leerlingenaantal schommelt momenteel rond de 200 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit de wijk Oud-Dommelen en uit de nieuwbouwwijk Lage Heide. Ook stromen er leerlingen in uit andere wijken van Dommelen/Valkenswaard. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven