Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

Groenstraat 1 5551 AV Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Martinus

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St. Martinus is een school gelegen in de oude dorpskern van Dommelen, “Oud-Dommelen”, pal naast de voormalige pastorie en de kerk. Als Martinusschool willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan het kind van NU. Met als motto: "Leer het me zelf doen." Binnen een geborgen setting, waarin wij werken vanuit de principes van de "Vreedzame School", willen wij een krachtige leeromgeving vormen waarin kinderen en volwassenen uitgedaagd worden en in een positieve sfeer samen veel leren.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Martinus.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Authenciteit
  • Zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

St. Martinus is een kleine school die groeiende is. Het leerlingenaantal schommelt momenteel rond de 180 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit de wijk Oud Dommelen, en uit de nieuwe wijk Lage Heide. Ook stromen er leerlingen in uit andere wijken van Dommelen/Valkenswaard. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven