De Grasspriet

Van de Venstraat 9 5555 KK Valkenswaard

Schoolfoto van De Grasspriet

In het kort

Toelichting van de school

“De Grasspriet” is een kindcentrum, met een basisschool, peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Daarmee vormt de voorziening een bindend element in de wijk. De medewerkers van basisschool De Grasspriet willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling. Een grassprietje groeit niet door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving bieden waarin leren en leren leren centraal staan. Een grassprietje groeit niet alleen. Gras groeit in pollen. Zo ontwikkelen de kinderen zich samen met andere kinderen; ze leren met en van elkaar.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Grasspriet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden / relatie
  • Zelfstandigheid / autonomie
  • Samen leren / werken
  • Betrokkenheid
  • UItdagingen / talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven