De Grasspriet

Van de Venstraat 9 5555 KK Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet
  • Schoolfoto van De Grasspriet

In het kort

Toelichting van de school

“De Grasspriet” is een kindcentrum, met een basisschool, peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Daarmee vormt de voorziening een bindend element in de wijk. De medewerkers van basisschool De Grasspriet willen de kinderen als een grassprietje laten groeien in hun ontwikkeling. Een grassprietje groeit niet door eraan te trekken, maar door het sprietje licht, lucht, water en voeding te geven. Zo willen wij onze kinderen een inspirerende omgeving bieden waarin leren leren centraal staan. Een grassprietje groeit niet alleen. Gras groeit in pollen. Zo ontwikkelen de kinderen zich samen met andere kinderen; ze leren met en van elkaar.

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool De Grasspriet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden / relatie
  • Zelfstandigheid / autonomie
  • Samen leren / werken
  • Betrokkenheid
  • UItdagingen / talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben graag regelmatig contact met u als ouders over de ontwikkeling van uw kind(eren) en over de schoolontwikkeling. Een schooljaar verloopt het fijnst als er sprake is van een samenspel tussen school en ouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven