Basischool De Pionier

Kromstraat 12 5554 NH Valkenswaard

  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier

In het kort

Toelichting van de school

De kinderen op onze school pionieren in een snel veranderende wereld en men vraagt zich af voor welke uitdagingen zij komen te staan. Wij werken samen met peuterspeelzaal Hummelhofje en Kinderopvang De Horizon en bereiden de kinderen voor op uitdagingen van de 21e eeuw. Het opbrengstgericht werken heeft op De Pionier prioriteit. Zowel leerlingen als leerkrachten ‘halen eruit wat erin zit’. Kinderen krijgen in een krachtige en veilige leeromgeving voldoende kansen om belangrijke vaardigheden te ontplooien. Er wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van creativiteit, zelfstandigheid, samenwerkingsvaardigheden en ICT-geletterdheid. Kortom, De Pionier bouwt aan de toekomst!

Kijk voor meer informatie op de website van De Pionier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Voor Later

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Pionier is een relatief kleine school. Het leerlingenaantal zit rond de 120 leerlingen. De meeste leerlingen komen voornamelijk uit de wijk Kerkakkers en Centrum. Ook stromen er leerlingen in uit andere wijken uit Dommelen/Valkenswaard. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven