Basischool De Pionier

Kromstraat 12 5554 NH Valkenswaard

  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier
  • Schoolfoto van Basischool De Pionier

In het kort

Toelichting van de school

De kinderen op onze school pionieren in een snel veranderende wereld en men vraagt zich af voor welke uitdagingen zij komen te staan. Wij spelen samen met peuterspeelzaal Hummelhofje en kindercrèche De Horizon en bereiden de kinderen voor op uitdagingen van de 21e eeuw. Het opbrengstgericht werken heeft op De Pionier prioriteit. Zowel leerlingen als leerkrachten ‘halen eruit wat erin zit’. Kinderen krijgen in een krachtige en veilige leeromgeving voldoende kansen om belangrijke vaardigheden te ontplooien. Er wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van creativiteit, zelfstandigheid, samenwerkingsvaardigheden en ICT-geletterdheid. Kortom, De Pionier bouwt aan de toekomst!

Kijk voor meer informatie op de website van De Pionier.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
142
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven