Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen

Hoefsmidwei 4 5551 PN Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen

Het team

Toelichting van de school

Op Schepelweijen werken we in een groot team aan de begeleiding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Ieder heeft binnen dit team zijn eigen taak en functie. De directie van de school bestaat uit de directeur, een directieondersteuner en twee bouwleiders.

De groepen zijn organisatorisch verdeeld over onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Algehele aansturing van de bouw is in handen van de bouwleider. De begeleiding van de kinderen wordt goed op elkaar afgestemd.

Naast onderwijspersoneel dat zorgen voor een goede begeleiding in de klassen, hebben we het onderwijs ondersteunend personeel (onderwijsassistenten, conciërge, interieurverzorgster, administratrice). Zij zorgen ervoor dat de randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven, afgedekt zijn.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven