Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen

Hoefsmidwei 4 5551 PN Valkenswaard

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Schepelweyen

In het kort

Toelichting van de school

Rooms-Katholieke basisschool “Schepelweyen” is gelegen in het centrum van de wijk Schepelweyen in het dorp Dommelen (gemeente Valkenswaard). Ons leerlingenaantal is nagenoeg constant: om en nabij de 375. Verdraagzaamheid, vergeving en begrip voor elkaar zijn voor ons sleutelbegrippen.Op Schepelweyen vinden we het belangrijk dat kinderen en leerkrachten zich thuis voelen. Mogen zijn wie je bent, erbij horen en gewaardeerd worden zijn belangrijke waarden. Pas als deze veiligheid er is, kan een kind, maar ook een leerkracht volop profiteren van de mogelijkheden tot ontplooiing die de school te bieden heeft.   We streven ernaar om iedere leerling en werknemer volop kansen te geven om het maximale uit zichzelf te halen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook met betrekking tot sociale vaardigheden en competenties. We zijn vooral gericht op leren leren. Dat houdt in dat we kiezen voor zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces, voor ontwikkelingsgericht werken, voor samenwerkend leren en voor begeleiding in de vorm van coaching. We willen dat door leerlingen én leerkrachten met plezier geleerd wordt!                                                                

Samen proberen we uitvoering te geven aan onze missie. Schepelweyen: een uitdagende school op maat; een school waar zowel leerlingen als leerkrachten kansen krijgen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het huidige leerlingenaantal is 351. per 1 oktober 2018 hebben we in totaal 322 leerlingen. We hebben dit schooljaar te maken met een grote groep 8 die afscheid neemt.  volgens de prognose daalt ons leerlingaantal de komende jaren licht. We zullen ons beleid hierop afstemmen. Dit schooljaar hebben we 14 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven