De Smelen

De Smelen 109 5553 CT Valkenswaard

  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen
  • Schoolfoto van De Smelen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid bij ziekte vervanging.
Opvangen vervangingsprobleem bij de eerste ziektedag leerkracht:Er wordt geprobeerd om vervanging te krijgen via de centrale vervangersite die door het scholenbureau zo goed mogelijk up to date wordt gehouden. Bij leerkrachten met een duobaan wordt eerst de duo-partner gevraagd.Leerkrachten met niet lesgebonden taken kunnen de eerste dag ook gevraagd worden om te vervangen.De leerlingen van de groep waarvan de groepsleerkracht ziek is, worden verdeeld over de andere groepen binnen de eigen bouw. 

Indien er op de tweede ziektedag geen vervanging vanuit de centrale vervanggingssite mogelijk, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de groep thuis te laten.- ouders worden hierover tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld;- voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld;- lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op op een volgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven