Basisschool St. Servatius

Dorpsstraat 57 5556 VL Valkenswaard

  • Schoolfoto van Basisschool St. Servatius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Servatius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Servatius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Servatius
  • Schoolfoto van Basisschool St. Servatius

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de dorpskern van Borkel en Schaft ligt bassischool St. Servatius. De school kenmerkt zich door de kleinschaligheid (met haar circa 70 leerlingen kent iedereen elkaar), de saamhorigheid, onze leefstijl (bewustwording van ieders eigen gedrag en handelen), zelfstandigheid, het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen in een drie klassensysteem, ouders zien als partners (ouders hebben een actieve rol in alles wat met onze school te maken heeft), leren in school en leren buiten school, leren met elkaar en leren van elkaar en tot slot de intensieve samenwerking met Peuterspeelzaal Borkellijntje, BSO Bluskids, dorpshuis d’n Teut, fanfare Emos en bibliotheek De Kempen.

Onze kerntaak is en blijft het geven van onderwijs.D.m.v. goede instructie aan een groep kinderen, het observeren van kinderen en het nastreven van heldere doelen werken we er hard aan om kinderen op een plezierige manier zo veel mogelijk te laten leren en ontwikkelen. Kortom, een kleine school met kwaliteit!

Kijk voor meer informatie op de website van basisschool St. Servatius.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven