Openbare Basisschool Servatius

Dorpsstraat 57 5556 VL Valkenswaard

Op OBS Servatius willen we:
Samen groeien met plezier!
De kernwaarden Ruimte, Plezier en Verbondenheid hanteren we als uitgangspunt.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

OBS Servatius heeft in het kader van haar kwaliteitszorg een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen uitgevoerd. 

Zij hebben hun mening gegeven over de volgende onderwerpen:

-Imago van de school

-Het onderwijsproces (OP)

-Veiligheid en schoolklimaat (VS)

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

OBS Servatius heeft in het kader van haar kwaliteitszorg een onderzoek onder ouders uitgevoerd. Alle ouders hebben zijn hierbij uitgenodigd om deel te nemen.

Dit tevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in januari 2023.

In totaal hebben 35 ouders de vragenlijst ingevuld. Zij hebben hun mening gegeven over de volgende onderwerpen:

- Imago van de school

- Onderwijsproces

- Veiligheid en schoolklimaat

- Sturen, kwaliteitszorg en ambitie

- Samenwerking met ouders

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven