Openbare Basisschool Servatius

Dorpsstraat 57 5556 VL Valkenswaard

Op OBS Servatius willen we:
Samen groeien met plezier!
De kernwaarden Ruimte, Plezier en Verbondenheid hanteren we als uitgangspunt.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn (ziekte, scholing, bijzonder verlof) worden zij in principe vervangen.
Het afgelopen jaar was er voor het vervangen van de afwezige leerkracht vaak niemand beschikbaar.
We verwachten dat deze problematiek ook dit schooljaar aan de orde is.
In onderstaande tekst geven wij kort aan welke wegen wij bewandelen als een leerkracht afwezig is.

Bij afwezigheid van een collega worden achtereenvolgens de volgende stappen gezet om deze afwezigheid op te vangen:
• Vervanging aanvragen in het P-centrum (= externe vervanging).
• Dubbele bezetting inzetten.
• Groep opsplitsen (welke groep wordt opgesplitst wordt situationeel bekeken afhankelijk van rooster, grootte van de groep en beschikbare
   mensen).
• Groep naar huis sturen (tenminste 1 dag van tevoren aangekondigd bij de ouders).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven