Openbare Basisschool Servatius

Dorpsstraat 57 5556 VL Valkenswaard

Schoolfoto van Openbare Basisschool Servatius

In het kort

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2021 is basisschool Servatius door Stichting SKOzoK overgedragen aan RBOB De Kempen. 
Houdt u er rekening mee dat de gegevens op deze pagina niet meer actueel zijn.
Op de website van OBS Servatius vindt u meer informatie over de school: www.obsservatius.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven