Christelijke Basisschool De Burcht

Broekweg 32 2235 BK Valkenburg (Zuid-Holland)

  • Oudste gedeelte
  • Klimtoestel kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Aanbouw van ca. 6 jaar geleden
  • Nieuwe gedeelte

Het team

Toelichting van de school

We hebben een relatief jong en ambitieus team met gelukkig ook nog wat oudere collega's voor het evenwicht.

Verder zijn de overblijfcoördinatrice, de schoonmaaksters en de conciërge (50%) in eigen dienst.

De school beschikt over een directeur, een adjunct met als hoofdtaak Interne Begeleiding en een Remedial Teacher die collega's helpt met de kinderen die extra zorg behoeven.

In het overzicht staat, dat we geen LIO-ers hebben. LIO-ers zijn studenten van de PABO, die in hun laatste afrondende deel van hun opleiding een periode geheel zelfstandig voor de groep moeten. Wij hebben ook soms een LIO-er, maar niet structureel. Vandaar, dat het percentage op 0,0 % staat. Een LIO-er is bij ons altijd een onbetaalde LIO-er, waarbij wij de opleiding op ons nemen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een collega wordt deze vervangen door een parttimer die een dag extra werkt, het liefst de duo partner. Lukt dat niet dan wordt er iemand van de invallijst benaderd. In uitzonderingsgevallen neemt de adjunct waar in de klas.

Het komt zelden voor dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de kinderen bewegingsonderwijs krijgen van een goed geschoolde vakleerkracht.

Daarom worden alle gymnastieklessen in de groepen 3 t/m 8 gegeven door een ervaren vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de eerste twee jaren werken de kinderen thematisch, spelen ze nog veel buiten en in het speellokaal.

Daarnaast is er een doorlopende lijn van zaken die aan de orde moeten komen op gebied van voorbereidend rekenen en taalontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven