Christelijke Basisschool De Burcht

Broekweg 32 2235 BK Valkenburg (Zuid-Holland)

  • Oudste gedeelte
  • Klimtoestel kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Aanbouw van ca. 6 jaar geleden
  • Nieuwe gedeelte

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Hartelijk welkom om deze site. Hier kunt u algemene informatie vinden over de Christelijke Basisschool De Burcht in Valkenburg.

De school die valt onder het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg zh.

Voor veel meer, en gerichter informatie verwijzen we u naar onze eigen website: www.cbsdeburcht.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Middelgrote school
  • Dorps karakter
  • Sterke organisatie
  • Jong gemotiveerd personeel
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is al jaren groeiend door het aantal geboortes en door nieuwbouw in de gemeente Valkenburg.

Als gevolg van het groeiende aantal inschrijvingen zijn we nu een volledig dubbele basisschool met bijna 390 leerlingen.

Verder zijn de klassen in vergelijking met andere scholen op dit moment klein te noemen.

De groepen 1/2 hebben ca. 27 leerlingen en in de groepen 3 tot en met 8 zitten tussen de 20 en 25 kinderen.

Dit zien we als een zeer goede basis om uitstekend onderwijs te geven en goede zorg te bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft de voorschoolse en naschoolse opvang overgelaten aan andere partijen. Ouders zijn vrij om opvang te regelen met een partij van hun keuze.

Als school werken we samen met alle partijen die actief zijn in onze regio

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven