Basisschool Valkenburg

Plenkertstraat 42 6301 GM Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Basisschool Valkenburg

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Op dit moment betreffen het verouderde gegevens van de "oudertevredenheid". Ze stammen uit 2020, een tijdje geleden dus.....

Ons bestuur Innovo heeft de keuze gemaakt om in 2022 géén ouderenquête af te nemen. Wij beraden ons op een nieuw instrument dat beter de tevredenheid van ouders weergeeft. Op dit moment zijn er ook nog geen relevante gegevens. 

Algemeen (uit 2020)

Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met andere woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht.

Opbouw vragenlijsten

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens (aangegeven met twee min-tekens) naar eens (aangegeven met twee plus-tekens). Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4.     

De rapportage

In de bijlage vindt u de uitslag van de vragenlijst. Het item "school maakt de verwachtingen van ouders waar" heeft onze aandacht en is een regelmatig onderwerp van gesprek met het team, mr én in de oudergesprekken met u als ouder. 

Op welke wijze betrekken wij de ouders bij het onderwijs? 

Als ouder kunt u gebruik maken van het kijkuurtje op school, om zo het reilen en zeilen van kortbij mee maken.  Het team is altijd bereid om zaken uit te leggen. Verder maken we bij de jeelo projecten gebruik van maatschappelijke organisaties in de omgeving én u als ouder om zo expertise, kennis en hulp het onderwijs op school mee vorm te geven. Samen kunnen we de ouders meer bij ons onderwijs betrekken. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven