Openbare Basisschool Broekhem

Keelstraat 3 6301 XT Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Openbare Basisschool Broekhem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school mag trots zijn. Bij alle geledingen die deel hebben genomen aan het tevredenheidsonderzoek is de respons goed te noemen, bij leerlingen en personeel zelfs 100%. Daarnaast mag de school trots zijn op de cijfers die ze krijgen van de geledingen, drie keer een goede 8. 

De uitblinkers voor de school zijn het schoolklimaat, en dan vooral het contact tussen leerlingen, leerkrachten en de ouderbetrokkenheid. Dit laatste merkt de school vooral door het inloopkwartier in de ochtend, ouders hebben makkelijk contact met leerkrachten en de activiteiten die georganiseerd worden door het oudercomité. In mindere mate zien we dit terug bij de aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap voor de MR.          

Ouders kiezen heel bewust voor deze school en zouden nogmaals voor de school kiezen en raden de school aan bij kennissen en vrienden.  

 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven