Openbare Basisschool Broekhem

Keelstraat 3 6301 XT Valkenburg (Limburg)

Schoolfoto van Openbare Basisschool Broekhem

In het kort

Toelichting van de school

OBS Broekhem is een openbare, eigentijdse en sfeervolle school gelegen in de wijk Broekhem aan de rand van gemeente Valkenburg aan de Geul en is één van de 19 scholen van stichting kom Leren. In het multifunctionele schoolgebouw biedt de school een veilige en rustige leeromgeving.
 
Openheid, acceptatie, respect en zorg zijn de kernbegrippen waar OBS Broekhem voor gaat. OBS Broekhem wil een oefenplaats zijn voor kinderen, waarin kinderen met elkaar leren samenleven met behulp van het voorbeeldgedrag van volwassenen. Ons programma De Vreedzame School is hier leidend in.  School is echter niet de enige oefenplaats voor kinderen. Wij werken vanuit een gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouder(s) / verzorger(s) , vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieder met zijn eigen rol. 

De school stemt haar onderwijs af op de mogelijkheden en kansen van iedere leerling. Op OBS Broekhem staat het kind centraal. De school wil tegemoet komen aan de verschillen in ontwikkeling bij kinderen. De school is gericht op maatwerk waarbij zelfstandig plannen en werken, hoge verwachtingen, vertrouwen en respect een doorgaande lijn binnen de school zijn.
De leerkrachten, leerlingen en ouders hechten veel waarde aan de Vreedzame School gedachte en de basisprincipes van de Gezonde School.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Authenticiteit
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Betrokken
  • Deskundig
  • Verdraagzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Broekhem biedt onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. De leerlingen hebben verschillende achtergronden en vormen een afspiegeling van de maatschappij. De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. De school heeft ook leerlingen uit Schin op Geul, Houthem, Hulsberg en Berg en Terblijt.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Broekhem werkt met een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. De school gaat om 8.15 uur open waarna de leerlingen naar de klas gaan.

Als de bel gaat, begint de schooldag. Gedurende de dag hebben de leerlingen twee pauzes ,waarin ze samen met de leerkracht hun lunchpakket nuttigen. We vragen de ouders om ervoor te zorgen dat de leerlingen voldoende gezond eten en drinken meekrijgen.

De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Samen vormen zij de school. Als ouders gebruik willen maken van opvang voor of na school is dat mogelijk bij de buitenschoolse opvang van MIK. Hier kan dan tevens opvang geregeld worden tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven