Montessorischool Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessorischool Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessorischool Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessorischool Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessorischool Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessorischool Sterrenschool Geerstraat

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Er is voor gekozen om de vragenlijst voor de leerlingen synchroon te laten lopen met de vragenlijst voor de ouders en de leerkrachten. I.v.m. Corona zullen deze vragenlijsten in november 2021 afgenomen worden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor de ouders over de kwaliteit van het onderwijs is in 2019 afgenomen m.b.v. WMK. De school scoort een 'goed'.  Ouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn over de school.

I.v.m. Corona is er voor gekozen om in het najaar van 2021 een nieuwe vragenlijst bij de ouders af te nemen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven