Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Boxhofstede 17 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De score van de Eindtoets in groep 8 van Cito kan fluctueren. Dat heeft te maken met de samenstelling van de groep. Over een aantal jaren genomen moet er natuurlijk wel een constante prestatie geleverd worden. Dat gebeurt dan ook. De Gerardus Majella zit doorgaans iets boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2017/2018 hebben 7 leerlingen meegedaan aan de eindcito. Met zo’n kleine groep kan geen betrouwbaar beeld gevormd worden van de school. De resultaten kunnen dus niet worden beoordeeld.De scores van de kinderen komen overeen met de adviezen die de leerkracht met ouders en kind hebben besproken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen zwermen na groep 8 uit over verschillende scholen. Deels gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Epe en deels in Apeldoorn. Uiteraard hebben de ouders en kinderen daar een doorslaggevende stem in. De basisschool heeft een adviserende functie en laat de mogelijkheden zien.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven