Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Boxhofstede 17 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Gerardus Majella is qua leeftijd goed opgebouwd. Dat is prettig want dan is er een mooie mix van jong en oud, wat uitstekend werkt in het team. Elke leeftijdsfase geeft specifieke impulsen aan een team. De onderwijskundige ervaring van de ouderen is van groot belang. De inbreng van de jongeren bijvoorbeeld op het gebied van ICT brengt het team weer prachtig in balans.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof vindt vervanging plaatst vanuit de talentenpool. Deze talentenpool wordt beheerd door de Veluwse Onderwijsgroep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

U kunt hier ons schoolondersteuningsprofiel downloaden

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven