Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

Boxhofstede 17 8171 KC Vaassen

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Gerardus Majella

In het kort

Toelichting van de school

De Gerardus Majella is een katholieke basisschool in de wijk Oosterhof in Vaassen. Kinderen spelen, werken en leren samen in een veilige omgeving. Ieder kind is uniek, daarom houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Door te kijken naar ieder kind streven we ernaar de talenten van het kind optimaal te ontwikkelen. Dit doen we met afwisselend en uitdagend onderwijs en aantrekkelijk materiaal. Op de Gerardus Majella wordt vanaf groep 1 wekelijks Engels aangeboden. Elke week krijgen alle klassen Kanjertraining.Tijdens deze les leren we dat iedereen een eigen mening, wensen en gevoelens heeft. Kinderen oefenen om te gaan met verschillende situaties, zich bewust te zijn van hun gedrag en vertrouwen in zichzelf te krijgen. Ons motto is, "Wij willen onze kinderen laten blaken van zelfvertrouwen met respect voor anderen en hun omgeving".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjertraining
  • Doelgericht werken
  • Coöperatief leren
  • Projectonderwijs
  • Structuur en rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gerardus Majella vertoont een redelijk stabiel beeld voor wat betreft het leerlingenaantal. In aanmerking moet worden genomen dat het aantal kinderen in het voedingsgebied afneemt. De school doet het dus goed op dit punt. Het marktaandeel neemt toe!
Weergave

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven