Christelijke Basisschool De Violier

Vlierstraat 33 8171 BA Vaassen

  • Samen met heel veel ouders de natuur in op zoek naar alles wat bloeit en groeit.....
  • Groep 8 herdenkt en legt een krans bij het oorlogsmonument in Vaassen.
  • Als gezonde school promoten we het eten van groente en fruit. Niet alleen omdat het lekker is, maar omdat het gezond is!
  • Het groene plein geeft veel ruimte om te spelen. Met water uit een drinkwaterpomp kun je spelen en je kunt het water drinken!
  • Met Chromebooks als hulpmiddel maken we het onderwijs nog dynamischer en uitdagender!

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Cbs de Violier uit Vaassen.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waarnodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. SchoolVenster geeft u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Om echter een compleet beeld te krijgen van wat onze school uw kind te bieden heeft, nodigen wij u van harte uit voor een bezoek.

Met vriendelijke groet,

Frank van Arkel,

Cbs De Violier

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Betekenisvol
  • Kanjerschool
  • Sportief & gezond
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Violier groeit. Als gezonde en sportieve school zijn we daar trots op en we realiseren ons maar al te goed dat als we dat zo willen houden we daar, samen met de ouders van onze kinderen, hard aan moeten blijven werken. Die uitdaging gaan wij graag aan! De samenwerking met de kinderopvang van KOM draagt zeker ook bij aan onze groei.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang op vrije dagen en in vakanties kan via stichting KOM worden gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de Kanjervragenlijsten voor de kinderen zet de school voor ouders, kinderen en team de vragenlijsten uit VenstersPo in.

De RI en bijbehorende PVA wordt twee jaarlijks doorlopen. Waar nodig worden knelpunten aangepakt.

Prio 1 punten worden sowieso binnen een maand na constatering aangepakt.

Daarnaast wordt jaarlijks het Digitaal Veiligheidsplan bekeken, bijgesteld en waar nodig worden actiepunten aangepakt en/of besproken.

Zie hier: Beleidsstukken betreffende de scholen van stichting ProCon

Terug naar boven