Basisschool de kleine Wereld

Adelbertstraat 1 A 6291 HS Vaals

Schoolfoto van Basisschool de kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

Wij hebben de informatie samengesteld om voor ouders, partners en andere belangstellenden een duidelijk beeld te schetsen over onze school. Wij streven naar een compacte weergave van deze informatie. De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html.

Een goede communicatie vinden wij daarnaast erg belangrijk. Mochten onderdelen onduidelijk zijn, dan horen wij het graag. In een persoonlijk gesprek geven wij dan graag een nadere toelichting.

We wensen u veel leesplezier.

Jordi Jaeqx 

Directeur basisschool de kleine Wereld

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Begin schooljaar 2023-2024 telt onze school ± 160 leerlingen. Door de maandelijkse instroom van nieuwe leerlingen varieert dit aantal voortdurend. Bij de samenstelling van de groepen streven wij ernaar om de groepen 1/2 zo klein mogelijk te houden en de richtlijnen van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) ten aanzien van groepsgrootte te handhaven. We werken met gecombineerde groepen 1/2, omdat dit mogelijkheden biedt aan jonge kinderen om spelend van elkaar te leren. Tevens biedt dit organisatorische voordelen t.a.v. de instroom van 4-jarige kleuters en kunnen we de kleutergroepen relatief klein houden. Onze leerlingen zijn verdeeld over negen groepen: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8 en de Taalklas.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven