Openbare Basisschool De Robbedoes

Aan de Ververij 31 6291 KC Vaals

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Robbedoes

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Als team zijn we van mening dat de band met ouders en de kwaliteit van onze school wordt versterkt als wij erin slagen om deouderparticipatie en ouderbetrokkenheid goed vorm te geven. Investeren in deouderbetrokkenheid (thuis, ouders als opvoeder) heeft positieve effecten op deontwikkelingskansen en op het welbevinden van onze leerlingen.

We nodigen ouders regelmatig uit op school voor:

- startgesprekken met ouders en hun kind

- voortgangsgesprekken

- inloopmomenten tijdens welke de ouders een beeld krijgen van het dagelijks onderwijs in de groep

- inloop kwartier voor de ouders van kleuters


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven