Openbare Basisschool De Robbedoes

Aan de Ververij 31 6291 KC Vaals

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Robbedoes

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en het beleid van OBS de Robbedoes. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en met name de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en de wijze waarop wij ze beïnvloeden.

Als school zijn wij van mening dat we ons motto 'Fluitend naar school en fluitend naar huis' waarmaken. Wij verwachten dat u dat ervaart.

U zult ontdekken dat onze leerlingen goed les krijgen, genoeg leren en veilig zijn.

De kernwaarden openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, gelden zeker voor OBS de Robbedoes

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • welbevinden en ontwikkeling
  • openbare identiteit
  • handelingsgericht werken
  • op autonomie gerichte ambitie
  • gedeeld leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ook onze school houdt rekening met mogelijke regionale krimp. Verder wordt het aantal leerlingen bepaalt door een behoorlijk aantal gemeentegrens overschrijdende verhuizingen. De laatste jaren bemerken we een toename van het aantal leerlingen. Ouders kiezen voor ons concept en herkennen daarin m.n. ons aanbod op gebied van welbevinden. We ervaren een stabiele toestroom van vierjarigen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest binnen het gebouw van de Brede School 'De Tamboerijn'. Binnen dat gebouw bevindt zich ook kinderopvang  kinderopvang 'CreactiveKids'.

Binnen het gebouw van de Brede School zijn ook de bieb, de GGD, de peuterspeelzaal, maatschappelijkwerk en logopedist gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons beleid 'Welbevinden' geeft een uitvoerig beeld van schoolklimaat en veiligheid

Terug naar boven