Montessorischool Arcade

Pauwoogvlinder 12 3544 DB Utrecht

Schoolfoto van Montessorischool Arcade

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Arcade is een school voor Montessorionderwijs in Utrecht, Leidsche Rijn wijk 't Zand. Montessorischool Arcade is onderdeel van Stichting Monton. De school geeft hoogwaardig en eigentijds montessorionderwijs, gebaseerd op de kernwaarden van Maria Montessori. Leerkrachten op onze montessorischool hebben na de opleiding tot leraar baisonderwijs een Montessori-opleiding gevolgd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorischool
  • dubbele groepen
  • eigenaarschap
  • leerlijnen
  • kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven