Agatha Snellenschool

Nicolaasdwarsstraat 3 3512 XG Utrecht

  • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes begeleid bij verrijking en verdieping en heten bij ons "de onderzoekers".
  • Elk jaar gaan groep 7&8 vier dagen op schoolreis naar Vlieland en hebben daar samen een geweldige tijd.
  • Niet alleen bij het organiseren van de jaarfeesten, maar ook bij het bestuur van school zijn ouders zeer betrokken.
  • Wij werken bij rekenen en taal in alle klassen op drie niveaus en komen daarmee tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
  • Wij vinden cultuur belangrijk. De vakdocent muziek en intensieve samenwerking met het Centraal Museum zijn voorbeelden hiervan.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De citoscores eind groep 8 liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat kan ook worden verwacht van onze schoolpopulatie.
De groepsscore van onze groep 8 op de eindtoets basisonderwijs van Cito is:
2010 - 538,9
2011 - 542,0
2012 - 536,6
2013 - 538,4
2014 - 540,9
2015 - 542,9

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In 2013 was onze groep 8 een bijzondere groep; nauwelijks leerlingen in het middengebied (havo). Dit is terug te zien in de uitstroom van deze klas naar het voortgezet onderwijs: vmbo basis: 3 leerlingen, vmbo kader: 5 leerlingen, vmbo TL: 1 leerling, vmbo/havo: 4 leerlingen, havo/vwo: 3 leerlingen en vwo: 9 leerlingen.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven