Agatha Snellenschool

Nicolaasdwarsstraat 3 3512 XG Utrecht

  • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes begeleid bij verrijking en verdieping en heten bij ons "de onderzoekers".
  • Elk jaar gaan groep 7&8 vier dagen op schoolreis naar Vlieland en hebben daar samen een geweldige tijd.
  • Niet alleen bij het organiseren van de jaarfeesten, maar ook bij het bestuur van school zijn ouders zeer betrokken.
  • Wij werken bij rekenen en taal in alle klassen op drie niveaus en komen daarmee tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
  • Wij vinden cultuur belangrijk. De vakdocent muziek en intensieve samenwerking met het Centraal Museum zijn voorbeelden hiervan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De citoscores eind groep 8 liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Dat kan ook worden verwacht van onze schoolpopulatie.
De groepsscore van onze groep 8 op de eindtoets basisonderwijs van Cito is:
2010 - 538,9
2011 - 542,0
2012 - 536,6
2013 - 538,4
2014 - 540,9
2015 - 542,9

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2013 was onze groep 8 een bijzondere groep; nauwelijks leerlingen in het middengebied (havo). Dit is terug te zien in de uitstroom van deze klas naar het voortgezet onderwijs: vmbo basis: 3 leerlingen, vmbo kader: 5 leerlingen, vmbo TL: 1 leerling, vmbo/havo: 4 leerlingen, havo/vwo: 3 leerlingen en vwo: 9 leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ook in schooljaar 2013-2014 hebben wij het basisarrangement toegekend gekregen door de Onderwijsinspectie. Dit betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in onze school en geen aanleiding ziet tot intensief toezicht. Wij kregen bij het laatste inspectiebezoek in 2010 een positieve beoordeling. Naast alle positieve punten waren er twee kleine aandachtspunten; de schoolgids was driejaarlijks en moet jaarlijks worden uitgegeven, en we hadden geen rekentoets voor kleuters. Inmiddels staat de jaarlijkse, digitale schoolgids op de home page van onze website (www.agathasnellen.nl) en hebben wij de Cito rekentoets voor kleuters ingevoerd.

Terug naar boven