Agatha Snellenschool

Nicolaasdwarsstraat 3 3512 XG Utrecht

  • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes begeleid bij verrijking en verdieping en heten bij ons "de onderzoekers".
  • Elk jaar gaan groep 7&8 vier dagen op schoolreis naar Vlieland en hebben daar samen een geweldige tijd.
  • Niet alleen bij het organiseren van de jaarfeesten, maar ook bij het bestuur van school zijn ouders zeer betrokken.
  • Wij werken bij rekenen en taal in alle klassen op drie niveaus en komen daarmee tegemoet aan verschillen tussen kinderen.
  • Wij vinden cultuur belangrijk. De vakdocent muziek en intensieve samenwerking met het Centraal Museum zijn voorbeelden hiervan.

Het team

Toelichting van de school

De Agatha Snellenschool heeft een hecht team van gemotiveerde leerkrachten. Onderwijs maken we samen en we kijken dan ook actief met de leerkrachten, het zorgteam, ouders en zo nodig expertise van buitenaf, zoals het Samenwerkingsverband of het buurtteam, naar ieder kind. De school zet zich actief in om alle kinderen goed in beeld te hebben en we proberen door handelingsgericht te werken aan te sluiten op de behoeften van ieder kind. 

De directeur leidt de school, samen met het vrijwilligersbestuur, dat bestaat uit betrokken ouders. De Algemene Leden Vergadering is toezichthouder. De school is bezig om het toezicht passend te maken volgens de Code Goed Bestuur. De herinrichting volgens het organisatiemodel Onetier wordt momenteel onderzocht als passend model voor onze school.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven