KBS De Achtbaan

Akkrumerraklaan 121 3544 TT Utrecht

Schoolfoto van KBS De Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij KBS De Achtbaan, 

Ons motto is “Jouw talent goed op de rit.”

Jouw talent goed op de rit , dat is waar het bij ons onderwijs op basisschool de Achtbaan om gaat. Het erkennen, herkennen en ontwikkelen van je talent is volgens ons alleen mogelijk als je je prettig en veilig voelt op school. Natuurlijk werkt er op de Achtbaan een team dat ervoor zorgt dat iedereen de rit in de Achtbaan op zijn eigen manier kan beleven. Plezier, aandacht, verantwoordelijkheid en vernieuwing staan hierbij voorop.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Aandacht
  • Verantwoordelijkheid
  • Vernieuwing
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben ruim 400 leerlingen op onze school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 19 groepen. 4 kleutergroepen (groep 1/2) en daarna van ieder leerjaar 2 groepen en daarnaast 3 voltijd hoogbegaafdengroepen. 
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het voltijdshoogbegaafdenonderwijs (VHB-onderwijs) ingericht als voorziening van het samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV Utrecht PO). Toelating op onze school vindt sinds het schooljaar 2019-2020 alleen plaats met een positief advies vanuit het SWV Utrecht PO. Dit advies kan alleen gegeven worden als een traject Advies & Ondersteuning heeft plaatsgevonden en een plek binnen het VHB-onderwijs het best aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
404
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de BSO aanbieders die hierboven zijn beschreven, worden er door andere BSO aanbieders ook kinderen van onze school opgevangen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven