KBS Stepping Stones

Notebomenlaan 137 3582 CJ Utrecht

Schoolfoto van KBS Stepping Stones

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van KBS Stepping Stones. Wij zijn een ambitieuze tweetalige basisschool aan de Notebomenlaan in Utrecht-Oost.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Tweetalig NL-ENG
  • IPC (thematisch werken)
  • Research informed
  • Global citizenship
  • Kanjertrainingschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stepping Stones is sinds de start van de school in 2016 gegroeid. In schooljaar 2022-2023 waren er voor het eerst 8 groepen. De school groeit door tot drie groepen 1-2 en van groep 3 t/m 8 enkele groepen en maximaal 200 leerlingen. Start schooljaar 2023-2024 zullen er ongeveer 160 leerlingen op school zijn.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

‘It takes a village to raise a child’ Onze school werkt zeer goed samen met pedagogische professionals van Kind en Co. De peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang worden door hen georganiseerd. Samen zijn we één team voor onze leerlingen van Stepping Stones.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon extern:

Sonja Deutz en Angela Groen

Projectleider GOUD Onderwijs @extern vertrouwenspersoon CED groep telefoonnummer:

010-4071955

Terug naar boven