KBS Het Schateiland

Fernandezlaan 100 3526 GW Utrecht

Schoolfoto van KBS Het Schateiland

In het kort

Toelichting van de school

Het Schateiland

Iedereen mag er zijn!

Het Schateiland is een basisschool waar kinderen zich thuis voelen en iedereen welkom is. We staan voor goed taal- en rekenonderwijs, zodat onze kinderen na 8 jaar de school verlaten met veel kennis die ze nodig hebben in de rest van hun leven. Wij zorgen samen met ouders en kinderen voor een stevige basis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterke basis Taal en Rekenen
  • Vreedzaam
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Schateiland is een school voor iedereen, iedereen is welkom. Als je de school binnenkomst staat het woord Welkom in bijna alle talen die de ouders en kinderen meenemen om onze school te verrijken. De afgelopen jaren zien we de woningbouw in de wijk veranderen en dat ouders de stad verlaten tijdens de schoolloopbaan van hun kinderen. Desondanks blijven jaarlijks veel nieuwe kleuters verwelkomen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
272
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven