KBS De Spits

Eifel 8 3524 HH Utrecht

  • Schoolfoto van KBS De Spits
  • Schoolfoto van KBS De Spits
  • Schoolfoto van KBS De Spits
  • Schoolfoto van KBS De Spits
  • Schoolfoto van KBS De Spits

In het kort

Toelichting van de school

De Spits...Een stap verder!

Katholieke basisschool De Spits in Lunetten is een moderne, klassikale, kwaliteitsschool met een goede balans tussen kennisoverdracht, persoonlijke en sociale ontwikkeling en dat alles in een veilig en ordelijk schoolklimaat waar met respect wordt omgegaan met individuele verschillen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigentijds onderwijs op niveau
  • evenwichtige ontwikkeling
  • respect voor elkaar
  • welbevinden
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Spits zitten kinderen van diverse nationaliteiten en vormen een afspiegeling van de wijk. Verreweg de meeste kinderen komen uit gezinnen met Nederlandse ouders, waarin Nederlands de voertaal is. Daarnaast zijn er kinderen, die opgroeien in gezinnen, waarbij dit niet vanzelfsprekend is.

Op de peildatum van 1 februari 2023 hadden wij 454 kinderen op De Spits. Volgens de prognose zal de school in de toekomst een leerlingaantal tussen de 450 en 470 leerlingen tellen. De kinderen zijn verdeeld over 21 groepen, waaronder vijf voltijds hoogbegaafden(VHB)- groepen. Het schoolteam bestaat uit 43 leerkrachten. Verder is er ook personeel verbonden aan onze school met andere taken, zoals een ict-beheerder, facilitair beheerder en administratieve ondersteuning. Het schoolbestuur wil alle kinderen en ouders in de woonomgeving van de school de mogelijkheid bieden om voor katholiek onderwijs te kiezen. Uiteraard liefst zoveel mogelijk in het eigen schoolgebouw. Als het eigen schoolgebouw qua huisvesting van het aantal leerlingen ontoereikend is, zal in overleg met de gemeente en de verschillende schoolgeledingen gezocht worden naar een passende oplossing in een (school)-gebouw in de directe omgeving. De gemeente Utrecht hanteert daarbij een verwijzingsgrens van 1.000 meter hemelsbreed van de school.

Voltijds hoogbegaafde onderwijs- VHB

Het voltijds hoogbegaafde onderwijs (VHB) op De Spits bestaat uit 5 groepen: groep 3-4, 5,6,7, en 8. Er is plaats voor 100 leerlingen. Op de peildatum van 1 februari 2023 hadden wij 81 leerlingen. De leerlingen worden alleen geplaatst binnen VHB-onderwijs met een positief advies van het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs en een psychodiagnostisch onderzoek waaruit een hoogbegaafd profiel blijkt.

Som HB+

De SOM HB+ groep is gestart in schooljaar 2021/2022 en is sinds 1 augustus 2023 gekoppeld aan onze school. In deze groep bieden we onderwijs en ondersteuning in samenwerking met het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de specialistische jeugdhulp (KOOS en Spoor030). De doelgroep betreft HB+ leerlingen: leerlingen waarbij sprake is van een combinatie van onderwijsbehoeften op het gebied van hoogbegaafdheid en een hulpvraag die voortkomt uit deze hoogbegaafdheid, zoals een vraag op het gebied van gedrag en/of prikkelverwerking. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
415
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven