Basisschool de Beiaard

Van Loonlaan 46 3571 XV Utrecht

  • Werken aan een opdracht
  • Voorlezen als een kampioen
  • Onze groepen 4 t/m 7 gaan jaarlijks samen op kamp, een voorbeeld van een verticale activiteit.
  • De weekafsluiting vindt periodiek plaats. Alle groepen dragen bij aan de voorstelling op hun eigen wijze.
  • Groep 8 maakt de musical, samen met de leerkrachten, helemaal zelf. Alle scenes worden geschreven, kostuums en podium ook zelf ontworpen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen hebben zeker en terechte opvattingen over de verbeteringen die mogelijk en wenselijk zijn. Deels overgenomen in jaarplannen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouderenquête afgenomen april 2023

Bijgaand twee factsheets waarin de belangrijkste uitkomsten overzichtelijk weergegeven zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven