Basisschool Cleophas Jenaplan-School

Teun de Jagerdreef 1 C 3561 JK Utrecht

  • is goed geregeld en vindt plaats in een rustige omgeving.
  • kinderen werken aan extra uitdagende opdrachten.
  • ruimte voor uitleg aan elkaar en samenwerking.
  • veel aandacht voor creativiteit en presenteren van wat je geleerd hebt.
  • veel aandacht voor gezond gedrag en bewegen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het kader van de monitoring sociale veiligheid neemt de school jaarlijks een vragenlijst over dit onderwerp af in de groepen 5 t/m 8. De uitkomsten van deze vragenlijst staan bij de indicator schoolklimaat en veiligheid vermeld. Naast de getoonde vragenlijst houdt de school ook afrondingsgesprekken met de kinderen uit groep 8. In de bijlage bij deze indicator vindt u de uitkomst van deze afrondingsgesprekken. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De laatste ouderenquête is afgenomen in november 2018. Er is dit keer gekozen voor een andere vorm van het bevragen van ouders. De hoofdvraag was of ouders onze school zouden aanbevelen bij andere ouders. Dat resulteerde in het cijfer 8.
Daarnaast werd gevraagd naar tips en tops voor de school. Veel ouders hebben de moeite genomen dit onderdeel in te vullen. De tops zijn in dank aangenomen. De tips zijn met de MR en ouderraad gecategoriseerd. De uitkomsten van de tips worden gecommuniceerd met de ouders. De school zal niet met alle tips aan de slag gaan. In de bijlage vindt u alle tips die gecategoriseerd zijn.   

Naast de ouderenquête wordt met de ouders en kinderen uit groep 8 die de school verlaten een afrondingsgesprek gehouden. De tips en tops die daar uit komen, worden in het team besproken en eventuele verbeterpunten geagendeerd.   

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven