Basisschool Cleophas Jenaplan-School

Teun de Jagerdreef 1 C 3561 JK Utrecht

  • is goed geregeld en vindt plaats in een rustige omgeving.
  • kinderen werken aan extra uitdagende opdrachten.
  • ruimte voor uitleg aan elkaar en samenwerking.
  • veel aandacht voor creativiteit en presenteren van wat je geleerd hebt.
  • veel aandacht voor gezond gedrag en bewegen.

In het kort

Toelichting van de school

Jenaplanschool Cleophas is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen een open speel- leeromgeving creëren. Er wordt gewerkt aan een goede sfeer, het hebben van respect voor elkaar en het bieden van veiligheid aan de kinderen en werknemers.

De school biedt een uitdagende leeromgeving door onderwijs aan te bieden waarin kinderen ontdekkend en creatief bezig zijn en spelend kunnen leren. Dit onderwijs bevordert de zelfstandigheid en het dragen van eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. De stamgroep, waarin kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar zitten, bevordert het sociale aspect en het leren van en met elkaar. Het kind staat centraal. Het bieden van onderwijs op maat en een goede leerlingenzorg geeft kinderen optimale ontplooiingskansen.

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen op school zelf. Wilt u meer weten? Kijk op de website van de Cleophasschool  of maak een afspraak. (030-2614568)

U en uw kind heten we van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind staat centraal
  • Leren van en met elkaar
  • Uitdagende leeromgeving
  • Respect voor elkaar
  • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Jenaplanschool Cleophas is een middelgrote school. Het leerlingaantal bedroeg op 1 oktober 2018 jl. 245leerlingen. Op onze school zitten kinderen met diverse nationaliteiten. We zijn een kleurrijke school. Ons streven is een afspiegeling te zijn van de stad Utrecht. 

Er zijn een aantal verschillen tussen ‘gewone’ scholen en Jenaplanscholen. Bijvoorbeeld dat kinderen verdeeld zijn over stamgroepen. De onderbouw stamgroep bestaat uit groep 1 en 2, de middenbouw stamgroep uit groep 3, 4 en 5 en de bovenbouw stamgroep uit groep 6, 7 en 8. Kinderen van verschillende leeftijden krijgen hun eigen lesstof, maar zitten samen in de klas. De kleintjes leren hierdoor om bij hun oudere klasgenoten aan te kloppen voor hulp en advies. Andersom leren de grotere kinderen om zorg te dragen en zich verantwoordelijk op te stellen. Het draait allemaal om samen spelen, samen werken en samen zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties wordt in overleg geregeld met kinderopvangorganisatie Ludens. De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden door Ludens opgevangen op school van 15.00 uur tot 18.00 uur. Als u gebruik wilt maken van deze opvang dan dient u contact op te nemen met Ludens kinderopvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsplan staat uitvoerig beschreven hoe wij onze ondersteuning aan kinderen vorm geven. Wij verwijzen hiervoor naar onze website waarop het ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel staan gepubliceerd.

Terug naar boven