De Oase

Belcampostraat 9 3544 NE Utrecht

  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase
  • Schoolfoto van De Oase

In het kort

Toelichting van de school

De Oase is een grote basisschool in Leidsche Rijn, Utrecht, waar leerlingen met plezier naar toe komen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de fijne sfeer, het mooie schoolgebouw en daltononderwijs als onderwijsconcept. Daarbij behalen we met de kinderen goede onderwijsresultaten in een prettige samenwerking tussen school, ouders en kind. 

Ons daltononderwijs is gebaseerd op 5 waarden: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. 

We heten u en uw kind van harte welkom in ons prachtige gebouw voor een nadere kennismaking!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van De Oase is sinds de start in 2010 sterk toegenomen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is de maximale schoolgrootte van 25 groepen bereikt. Dit betekent dat er ongeveer 650 kinderen op De Oase zitten. In een klas zitten meestal tussen de 25 en 30 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
613
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven