Da Costa Basisschool Hoograven

Duurstedelaan 16 3525 AR Utrecht

  • Schoolfoto van Da Costa Basisschool Hoograven
  • Schoolfoto van Da Costa Basisschool Hoograven
  • Schoolfoto van Da Costa Basisschool Hoograven
  • 28 nationaliteiten op de Da Costaschool in Hoograven
  • Je nek leren uitsteken op de Da Costaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Da Costaschool Hoograven is een kleinschalige, gemengde basisschool die z’n nek durft uit te steken, vandaar de giraffe in ons logo. Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. Op de Da Costaschool maken we talenten zichtbaar. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken op onze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Durf je nek uit te steken!
  • Vreedzame wereldschool
  • Eigenaarschap bij leerlingen
  • Breed aanbod door brede school
  • Rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Da Costaschool is een school in de wijk Hoograven, met ruim 200 leerlingen. Er zijn 9 groepen, 3 kleutergroepen, een groep 3, groep, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Dit is precies wat er past en zorgt er qua omvang voor dat iedereen elkaar kent, dit willen we graag zo houden. De kinderen op de Da Costaschool komen uit alle sociaal-economische klassen in de wijk. In dit opzicht, en ook qua culturele achtergrond is de populatie van de Da Costaschool gemengd. De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk. De school richt zich actief op de verschillende segmenten in de wijk omdat wij graag een gemengde school, midden in de wijk, willen zijn. Op dit moment telt de school 27 nationaliteiten op haar school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven