Christelijke Jenaplanschool De Brug

Laan van Nieuw Guinea 20 3531 JJ Utrecht

  • Kinderen van verschillende leeftijden spelen samen een spel
  • Schoolfoto van Christelijke Jenaplanschool De Brug
  • Meer gevorderde lezers lezen andere kinderen voor.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van de bovenbouw geven de school gemiddeld een 7,7. De leerlingen zijn het meest tevreden over het gevoel van veiligheid op school, dat er weinig wordt gepest en dat er goed omgegaan wordt met spullen. Een klein aantal kinderen geeft aan gepest te worden. Pesten via social media gebeurt nauwelijks.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van De Brug geven de school gemiddeld een 8,2. Ze zijn het meest tevreden over het gevoel van veiligheid op school en dat hun kind met plezier naar school gaat.

De school krijgt van ouders een voldoende als het gaat om informatie over het kind en uitdaging voor het kind om zich maximaal te ontwikkelen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven